Bettina Fleissner

  • Bezirksausschuss Barkhausen (beratend)
  • Bezirksausschuss Neesen – Lerbeck
  • Arbeitskreis Friedhofswesen (stellvertretendes Mitglied)